22.10.2015

Judo Open Championship of Zenit Children’s and Youth Sports School

On October 17, 2015, in Rubezhnoye town, the Judo Open Championship of Zenit Children’s and Youth Sports School took place. Competitors included boys born in 2000 through 2007 and girls born in 2002 through 2005. 92 sportsmen took part in the competitions, representing the teams of the First Children’s and Youth Sports School and Zenit Children’s and Youth Sports School. Winners in this stubborn competition are as follows:

Boys: Oleg Zhuravel – 21 kg (FCYSS), Denis Panarin – 24 kg (Zenit CYSS), Yevgeniy Yuryev – 27 kg (Zenit CYSS), Ruslan Zasorin – 30 kg (Zenit CYSS), Karim Israfilov – 34 kg (FCYSS), Mark Kochetov – 38 kg (FCYSS), Matvey Savchenko – 42 kg (FCYSS), Ivan Arvachev – over 46 kg (FCYSS).  Mikhail Kholod – 34 kg (FCYSS), David Tarasyuk – 46 kg (Zenit CYSS), Danil Zhuravel – 60 kg (Zenit CYSS).

Girls: Tatyana Krutikova – 32 kg (FCYSS), Kseniya Kravchenko – 36 kg (FCYSS), Stefaniya Kuzmenko – 48 kg (Zenit CYSS).

Back to the list

Research and Production Enterprise "Zarya" Ltd
1G/36 Zavodskaya St., Rubezhnoe Lugansk region, Ukraine, 93001
Phone: +380 6453 95085
E-mail: info@zaryachem.com

 

 

isoFEEM UCU